buz-prensesi:

- Başbuğ’un anlamini bilmeden, basbug türkeş dersen,

Başbuğ;

1. Eski Türklerde orduların başkomutanı. 
2. Osmanlı İmparatorluğu’nda savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı. 
3. Ordularının başında savaşlar yaparak, zaferler elde etmiş başkomutan.
4. Türk Devlet gelenegine göre; orduların başkomutanıyken kazandığı büyük zaferler sonunda yeni bir devlet kuran büyük asker.

Bunlar “Başbuğ” kelimesinin/kavramının, sözlük ve Türk tarihi içerisinde kabul görmüş genel anlamlarından sadece  bir kaçı.

Kısaca Türk’ün son başbuğu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür!

To Tumblr, Love Pixel Union